Uudised

Аvalik pöördumine Riigikogu liikmete poole

6.02.2014

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Ehitusseaduse vastuvõtmisest on möödunud juba ligi 12 aastat.  Selle aja jooksul on ehitussektoris kujunenud välja kahetsusväärne olukord, kus füüsilistel ja juriidilistel isikutel sageli puudub remonditööde teostamise võimalus. Põhjus seisneb selles, et vastavalt kehtivale Ehitusseaduse redaktsioonile on ehitustööde teostamise ja ekspluateerimise loa saamise protseduur niivõrd keeruline, et selle detailne järgimine on kas täielikult võimatu või viib oluliste ajaliste ja rahaliste kuludeni.

Kahjuks võimaldab kehtiv seaduse redaktsioon seda erinevalt tõlgendada. Nimelt, tõlgendatakse Ehitusseaduse paragrahv 16 selliselt, et korteriühistu enamuse korteriomanike allkirjade kogumist on vaja isegi siis, kui inimene plaanib sanitaartehniliste seadmete üleviimist sama ruumi piires.

Paljud elanikud, alustades remonttöid, puutuvad veel lubade vormistamise protsessis kokku olukorraga, kus niisuguse loa saamine ei õnnestu objektiivsetel põhjustel. Vastavalt seadusele peab ehitusloa saamiseks koguma suurema osa korteriomanike allkirju. Praeguses olukorras, kus suur osa korteritest antakse üürile ning omanikud elavad väljaspool Eesti Vabariiki, osutub seadusega ettenähtud allkirjade kogumine inimese jaoks ületamatuks raskuseks. Sageli võivad naabrid ilma mingisuguse põhjuseta loobuda allkirja andmisest või nõuavad selle eest raha või muid hüve. Tulemusena jäävad elanikud ilma võimalusest plaanitud remonditööd teostada.

Sellise olukorra lahendamiseks pöördume Teie poole palvega arutada muudatuste sisseviimist Ehitusseaduse vastavatesse paragrahvidesse ning sellega seotud seadusandlikke aktidesse.