Uudised

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu: Maksueksituste vältimiseks on targem pöörduda spetsialisti poole

27.12.2017

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhtkond on veendunud, et uute nõuete korrektseks täitmiseks maksuvaba miinimumi arvestamisel peavad Eesti elanikud spetsialistide poole pöörduma.

Uue seaduse kohaselt peab iga maksumaksja, kaasa arvatud töötavad pensionärid, tegema 2018.aasta alguseks oma oodatava tulu põhjal otsuse, millises ulatuses ta kasutab igakuiste väljamaksete puhul maksuvaba miinimumi.

Nagu märgib Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juht Maksim Sorokin, võeti vastu täiendav maksumuudatus. Uue dokumendi kohaselt on töötavatel pensionäridel, kes saavad nii pensioni kui töötasu, õigus arvestada maksuvaba tulu kahes kohas ja esitada avaldus konkreetse maksuvaba summa kohta nii Sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale.

Kui inimese kuusissetulek ei ületa 1200 eurot, on maksuvaba miinimum 500 eurot. Neile, kelle tulu ületab 2100 eurot kuus, ei kehti maksuvaba miinimum ja kõigil ülejäänutel tuleb arvutada oma maksuvaba miinimum valemi abil, millega saab tutvuda Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhi Maksim Sorokini sõnul tuleb oma tulu arvutamisel olla äärmiselt tähelepanelik. „Küsimus on selles, et tuluna läheb arvesse praktiliselt kõik: palk, pension, hoiuste intressid, kinnisvaralt saadav üür, koondamishüvitis, töötuskindlustuse väljamaksed jne. Erandiks küll stipendiumid, töövõimetoetus ja töötutoetus. Seetõttu soovitame vigade vältimiseks konsulteerida spetsialistiga, kes oskab täpselt välja arvutada maksuvaba miinimumi, ütles Sorokin.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu rõhutab, et hoiuste intresside väljamaksed arvestatakse aastatulu hulka, kuid avaldust maksuvaba miinimumi arvestamiseks ei saa hoiu-laenuühistule esitada, kuna miinimumi rakendab vaid tööandja. Siin tuleks teada, et vastavalt tulumaksuseadusele peavad hoiu-laenuühistud tulumaksu kinni ja kannavad selle Maksu- ja Tolliametile üle intresside väljamaksmisel ning selline kord jääb kehtima ka uue seaduse jõustumisel.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu spetsialistid pööravad tähelepanu ka sellele, et tuluna lähevad arvesse kolmanda pensionisamba väljamaksed. Kui pensionäri kuusissetulek ületab seetõttu 1200 eurot, tasub tal põhjalikult mõelda, kuidas on optimaalne kolmanda samba väljamakseid kasutada: võimalik on ühekordne väljamakse või olemasoleva summa jagamine mitmele aastale.