Me toetame

“Erilise maailma” pidu: Jõulud – imede ja kingituste aeg

Laupäeval, 12. jaanuaril kogunesid laste heategevuslikule jõulupeole Vene Kultuurikeskusesse lapsed ja nende vanemad, et vaadata etendust, meisterdada ja lõbutseda. Lisaks said lapsed Credit Union House‘i toetusel valmistatud kingitusi.

Aastavahetuse lootuse ja imede ootuse ajal püüab Credit Union House igal aastal suurendada pidupäeva võlust osasaavate laste ringi. Sel aastal toetas ettevõte lastepeo läbiviimist. 12. jaanuaril korraldasid rahvuskultuuride ühenduste liit Lüüra ja MTÜ Eriline Maailm traditsioonilise heategevusliku peo, kutsudes lapsi koos uut aastat vastu võtma, kusjuures osaleda said ka erivajadustega lapsed.

Peaaegu 300 last elas kaasa kontserdi „Südamest südamesse“esinejatele, seejärel vaadati koos vanematega teatri Junost uue aasta etendust ja mängiti lõbusat ringmängu koos tõelise Näärivana endaga ja tema abilise Lumivalgukesega. Kogu peo kestel sai osaleda ka erinevates meisterdamise töötubades. Sõbralike päkapike käest sai iga laps kingituse. Harjumuspäraste kommide asemel olid kingipakki pandud lõbusad arendavad kaardid. Kõik kingitustega seotud kulud võttis enda peale meie ettevõte.

Ettevõttel Credit Union House on hea meel, et oma põhitegevuse kõrval on tal võimalus teha koostööd lastekodude, lastehaiglate ja abivajajate lastega tegelevate mittetulundusühingutega, et sellega kasvõi natuke tuua rõõmu nende lapsepõlve.