Uudised

Credit Union House: Eesti vajab võlakohustuste registrit

21.02.2020

Credit Union House’i finantsekspertide hinnangul peaks valitsus kaaluma võimalust luua pankadevaheline võlakohustuste register, mis tagaks pankadele juurdepääsu eraisikute võlakohustuste teabele.

2019. aastal pöördusid sellise ettepanekuga valitsuse poole mitmed organisatsioonid, sealhulgas finantssektori ettevõtted ja võlanõustajad. Credit Union House’i juhatuse esimehe Maksim Sorokini sõnul muudab võlakohustuste registri loomine laenuturu hästi toimivaks ja usaldusväärseks nii finantsasutustele kui ka eraisikutele.

„Toetame sellise andmebaasi loomist. Praegu ei ole ettevõtetel laenutaotluse kaalumisel alati võimalust isiku rahaliste kohustuste kogu suurust kontrollida; see on eriti oluline kiir- ja väikelaenude valdkonnas. Juurdepääs täielikule teabele oleks abiks laenuplaani koostamise ja kaitseks tõhusamalt finantspettuste eest,“ sõnas Sorokin.

Tema sõnul peaks register sisaldama andmeid ka laenutaotleja õigusvõime kohta. „Seaduse järgi on krediidiasutustel keelatud piiratud õigusvõimega isikutele pakkuda laenu ja järelmaksu eestkostja nõusolekuta. Praktikas on seda nõuet väga raske täita, sest tegelikult ei saa ettevõtted kontrollida, kas laenutaotlejal on allkirjaõigus või mitte. Sellist teavet sisaldav register muudab laenude vormistamise kõigile osapooltele läbipaistvamaks ja turvalisemaks ning välistab ebaseaduslike tehingute riski,“ lisas Maksim Sorokin.

Lisaks on Credit Union House seisukohal, et uus platvorm võiks sisaldada ka funktsiooni, mis võimaldab inimestel iseseisvalt seada piiranguid krediidiinstrumentide kasutamisele. Selline praktika on end hasartmängusõltuvuse korral hästi tõestanud. Seetõttu usuvad Credit Union House’i eksperdid, et ka krediidisõltuvuses inimestele tuleks anda sarnane võimalus kaitsta end rahaliste kiusatuste ja nende tagajärgede eest.

2005. aastal asutatud ettevõtete grupi Credit Union House’i tegevuseks on kinnisvarainvesteeringud, laenude ja äriprojektide rahastamine erinevates ettevõtlusvaldkondades: kinnisvara, ehitus, kaubandus ja tööstus. Grupi ettevõtted on kuulunud kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli TOPi nimekirja. Mitmeid aastaid järjest on ettevõte seisnud „Äripäeva“ kinnisvarafirmade TOPi eesotsas.