Uudised

Credit Union House: finantsküsimustes tuleks Eesti elanikel rohkem enda peale loota

15.01.2019

Kantar Emori poolt Balti riikides läbiviidud finantskäitumise uuring näitas, et Eesti elanikud, kelle sissetulek on suurem, suhtuvad kulude planeerimisse muretumalt kui nende lõunanaabrid leedulased. Credit Union House‘i eksperdid märgivad, et tänu mitmele tegurile tekkis Eestis soodne pinnas hoiuste suurendamiseks, kuid selleks tuleb põhjalikumalt läheneda finantside planeerimise küsimustele.

Muretum suhtumine kulude planeerimisele suurenevate tulude ja optimistlike tulevikuprognooside foonil näitab, et põhjalikumal lähenemisel oma eelarvele võib Eesti elanikel jääda vabu vahendeid, mis saaksid tuua täiendavat kasumit.

„Eesti Panga andmed näitavad, et hoiuste maht suureneb kiiremini kui laenude ja liisingute jääk. Suur hoiuste hulk räägib ühelt poolt usaldusest finantssüsteemi vastu, kuid teiselt poolt on näha, et pikaajalisi finantsplaane meie riigi inimesed enamasti ei koosta, hoides vahendeid tavalisel pangakontol ja kulutades neid vajadusel. Ma soovitaksin rohkem enda peale loota, aktiivsemalt huvituda hoiuste erinevatest variantidest ja otsida võimalusi selleks, et panna need tööle,“ soovitab Credit Union House‘i juhatuse esimees Maksim Sorokin.

Uuringu tulemuste kohaselt umbes kolmandik Eesti elanikest märgib, et nende majanduslik olukord paranes eelmisel aastal: Eestis ja Leedus on rahuolu protsent 32%, aga Lätis – 28%. Progressi tunnetavad peamiselt noorema põlvkonna esindajad, kellel on suurem sissetulek ja kõrgem haridustase. Seejuures Leedus oli eelmisel aastal keskmine töötasu 836 eurot, Lätis 926 eurot ja Eestis 1221 eurot. Keskmine pension oli vastavalt 227, 289 ja 405 eurot. Eesti SKP suurenes eelmisel aastal 4,9% võrra, Lätis 4,5% ja Leedus 3,8% võrra.

Optimistlikult vaatab tulevikku üle kolmandiku Eesti elanikest ja täpsemalt 37%. Tulevikuprognoosid on jäänud 2015. aasta tasemele, kuid ootused on endiselt optimistlikud. Võrdluseks: veel 7 aastat tagasi uskus helgesse tulevikku ainult 29% vastanutest. Pessimistide arv on vähenenud poole võrra: praegu ootavad olukorra halvenemist 11% vastajatest, samal ajal kui 2012. aastal oli neid 21%.

Kõigis kolmes Balti riigis teeb ainult veerand vastanutest plaane üheks kuuks. Üldse ei tegele finantsküsimuste planeerimisega Eestis viiendik küsitletutest – see on kõige kõrgem näitaja regioonis. Leedulased erinevad märgatavalt eestlastest ja lätlastest kulude pikaajalises planeerimises: Lätis planeerib kulusid ja tulusid pool aastat, aasta või üle aasta ette 23% vastanutest, Eestis 26%, aga Leedus tervelt 32%.

Credit Union House on 2005. aastal loodud ettevõtete grupp, mille tegevuseks on kinnisvarainvesteeringud, laenuportfellid ja äriprojektide finantseerimine sellistes ettevõtlusvaldkondades nagu kinnisvara, ehitus, kaubandus ja tööstus. Grupi ettevõtted on olnud kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli TOP nimekirjas. Mitu aastat järjest olid need ettevõtted ka Äripäev kinnisvarafirmade TOP esikohal.

Lisateave
Credit Union House
tel +372 660 8108
info@credit-union.ee
www.credit-union.ee