Uudised

Eesti Arengu HLÜ toetab rahandusministeeriumi plaane tugevdada kontrolli HLÜ tegevuse üle

11.08.2017

Eelmisel nädalal teatas rahandusministeerium oma kavatsusest üle vaadata Eesti hoiu-laenuühistute (HLÜ) tegevuse reguleerimise skeemi, pakkudes turuosalistele 31. oktoobriks esitada oma visioon olukorrast. Nagu teatas Eesti Arengu HLÜ juhatuse esimees Maksim Sorokin, on rahandusministeeriumi selline algatus igati tervitatav.

ERE Grupp usub, et hoiuste turvalisuse tagamise probleemi aitaks lahendada Eesti Panga juhatuse all loodava erikindlustusfondi loomine, kus hoitaks 2,5% kõigi riigis registreeritud HLÜ-de hoiustest, st seadusandluses sätestatud kohustusliku garantiifondi vahenditest pool. Kui mõnel turuosalisel tekivad finantsprobleemid, saaks osa sellise fondi vahenditest kasutada intressivaba laenuna raskustes ühistule. Meie ettevõte esitas sellise ettepaneku juba aprillis 2017.

Väärib meenutamist, et praegu, vastavalt hoiu-laenuühistute seadusele on iga ühistu kohustatud kandma igal aastal 20% netopuhaskasumist oma reservkapitali, samuti hoidma 5% oma liikmete hoiuste mahust garantiifondis erapangakontodel.

Lisaks hõlmavad meie ettepanekud HLÜ turu reguleerimise karmistamiseks hoiu-laenuühistute põhikirjajärgse kapitali minimaalmahu suurendamist 25000 eurolt 100000 euroni.

Loodame, et rahandusministeerium kaalub meie ettepanekuid uue seaduseelnõu koostamisel, mis muudaks olukorra HLÜ turul läbipaistvamaks.