News

Ettevõte Fond Control ehitab Tallinnas veepargi

21.07.2014

Ettevõte Fond Control, mis kuulub kompaniide gruppi ERE Grupp, käsitleb võimalust ehitada veepuhkuse keskus Kopli liinide piirkonda. Territooriumi hoonestamise konkursi tingimuste eelhinnang näitas, et sellise objekti rajamine on võimalik, kuigi selleks on vaja muuta territooriumi detailplaneeringut.

Fond Control’i juhatuse esimehe Dmitri Perepelitsõni sõnul sai kompanii juba pealinna võimudelt seoses selle algatusega lootust andva vastuse. „Meie ettepanekut veepargi ehitamise kohta nimetati üldplaneeringute osakonnas uueks, aga tähelepanuväärivaks ideeks. Pealinna Linnaplaneerimise Amet aga tunnistas, et toetab selliste objektide rajamist Kopli liinide piirkonnas,“ ütles Perepelitsõn.

Tänane territooriumi detailplaneering ei eelda niivõrd suurte objektide rajamist. Selleks et veepargi rajamine osutuks võimalikuks, tuleb muuta detailplaneeringut, ühendades mitu väiksema pinnaga krunti. Lisaks rikuks suur arhitektuuriprojekt piirkonna ajaloolist ilmet. Seetõttu hakkavad veepuhkuse keskuse erinevad osad tõenäoliselt asuma omavahel ühendatud väiksemates ehitistes.

„Meie arhitektide hinnangul võib kasutada neid krunte veekeskuse ehitamiseks, mis on märgitud piirkonna arendamise üldplaanil kui D1, D2 ja G. Aga minu isikliku arvamuse kohaselt sobib selleks paremini krunt G, sest sealt avaneb suurepärane merevaade,“ ütles Ford Control’i juhatuse esimees Dmitri Perepelitsõn.

Veepargi avamine Kopli liinide piirkonnas võimaldab anda sellele rajoonile täiendava sotsiaalse tähenduse ning teeb mugavamaks ja atraktiivsemaks elamise selles pealinna perspektiivses rajoonis. Veepark muutub ka magnetiks turistidele, kes praegu kasutavad sarnaste keskuste teenuseid näiteks Helsingis või Jurmalas.

Kompaniide grupp ERE Grupp asutati 2005. aastal. Alguses tegeles see vahendusega kinnisvara valdkonnas, kus näitas end oma klientidele kindla partnerina. 2010. aastast tegeleb firma kinnisvara arendusega. Gruppi kuuluv firma Fond Control OÜ sai Äripäeva info põhjal juba teist korda kõige edukamaks ettevõtteks kinnisvara valdkonnas. ERE Grupp osutab eri tähelepanu rikka ajalooga kinnisvaraobjektidele ning nende tagastamisele pealinna kultuuriruumi.