News

Eesti Arengu HLÜ: majanduskasvu jätkumiseks peavad ettevõtted rohkem investeerima

15.10.2018

Eesti ettevõtted peaksid mõtlema investeeringute mahu suurendamisele, leiavad Eesti-Arengu HLÜ finantsanalüüsi osakonna eksperdid. Nende sõnul on investeeringute osakaal ettevõtlussektoris hetkel rekordiliselt madalal tasemel, mis võib tööhõive kasvu aeglustumise tingimustes mõjutada majandust tervikuna.

Eesti-Arengu HLÜ juhatuse esimehe, Maksim Sorokini sõnul ei saa praegune positiivne olukord Eesti majanduses kesta igavesti. „Kommertspankade hiljuti avaldatud andmed teise kvartali SKP taseme kohta näitavad, et majandus on kindlalt kasvukursil, ulatudes aasta võrdluses 3,7%-ni. Samal ajal tuleb silmas pidada, et märkimisväärseima panuse majanduskasvu andis ehitussektor, mille lisandväärtus kasvas aastaga 17%. Kuid nagu me mäletame kümne aasta tagust olukorda, ei saa ehitussektor olla pikka aega majanduskasvu veduriks,“ ütles Maksim Sorokin.

Tema sõnul võiks meid ettevaatlikuks teha ka kogukasumi vähenemine ettevõtlussektoris, mis ametlike andmete kohaselt oli üksnes aasta esimeses pooles 9%. „Peamiseks teguriks on endiselt tööjõukulude osakaalu kasv, samas kui tööviljakuse kasvutempo on aeglane, kõikudes 2% taseme lähedal. Just see avaldab negatiivset mõju erasektori kasumlikkusele, mis langes peaaegu 2009. aasta tasemele,“ lausus Eesti-Arengu HLÜ juhatuse esimees Maksim Sorokin. Ta lisas, et Eesti ettevõtete käibe üldine kasv oli aasta esimeses pooles 9%, kuid kulude dünaamika ületab endiselt seda näitajat.

Kõik see viitab Maksim Sorokini sõnul investeeringute mahu järsule vähenemisele: „Kui uskuda suurte kommertspankade statistikat, siis üksnes käesoleva aasta teises kvartalis vähenes ettevõtlussektoris investeeringute maht 20% võrra ja langes viimase 23 aasta madalaimale tasemele. Kui see suundumus jätkub, tuleb edasine kasv ära unustada.“ Sorokin märkis, et ettevõtted peaksid mõtlema investeerimisvõimalustele: „Tingimustes, kus majanduskasv ei saa enam tugineda tööhõive kasvule, on ainus võimalus majandusarengu toetamiseks tagada kapitali tootlikkuse kõrge tase.”