News

Credit Union House: Eesti jaoks on kujunenud tõsiseks ohumärgiks see, et 39%l elanikkonnast puuduvad säästud

20.11.2019

Credit Union House’i finantsekspertide arvates peaks valitsus jaheneva majanduse tingimutes töötama koheselt välja programmi, mis motiveeriks eraisikuid senisest rohkem säästma. See ei tähenda ainult finantskirjaoskuse tõstmist vaid ka lihtsate, tulemuslike ja turvaliste investeerimisvõimaluste pakkumist.

Viimase statistika põhjal on kolmandikul elanikkonnast sääste vaid kolme kuupalga ulatuses, 10%l – nelja kuu kuni aastase kuupalga ulatuses ja vaid 5%l elanikkonnast on säästud aastasest sissetulekust suuremad. Seejuures 39%l elanikkonnast ei ole üldse sääste.
Credit Union House’i juhatuse esimees Maksim Sorokin peab eelmainitud olukorda äärmiselt murettekitavaks: „Ühelt poolt tuleks valitsusel mõelda juba olemasolevate finantskirjaoskuse programmide laiendamisele kogu elanikkonnale, teiselt poolt tuleks valitsusel motiveerida finantsasutusi arendama lihtsaid, tõhusaid ja turvalisi investeerimisvõimalusi.“

Credit Union House’i spetsialistid on pööranud tähelepanu sellele, et oluline osa raha säästvatest elanikest hoiavad oma raha tavalistel väga madalate intressimääradega pangakontodel. Eesti Panga andmetel on elanikel pangakontodel hoiuseid suurusjärgus 7,9 miljardit eurot. Maksim Sorokini sõnutsi on enamikus pankades hoiuste intressimäär inflatsioonimäärast madalam, mistõttu hoiustajad kaotavad oma kogutud raha. Tema arvates peaksid riigiasutused tegema tihedamat koostööd finantsasutustega ja soodustama alternatiivsete säästmisvõimaluste levikut.

Maksim Sorokin märkis: „Hoiu-laenuühistute järjest kasvava populaarsuse tingimustes, kus hoiuste intressimäärad on pankade omadest oluliselt kõrgemad, tuleks hoiuste turvalisuse tagamiseks rakendada täiendavaid meetmeid. Tegime juba 2017. aastal ettepaneku HLÜ-turu regulatsioonide tõhustamiseks, samuti Eesti Panga poolt hallatava kindlustusfondi loomiseks. Oleme jätkuvalt veendunud, et paljude eestimaalaste jaoks kujuneks see raha säästmisel täiendavaks stiimuliks.

2005. aastal asutatud ettevõtete grupi Credit Union House’i tegevuseks on kinnisvarainvesteeringud, laenude ja äriprojektide rahastamine erinevates ettevõtlusvaldkondades: kinnisvara, ehitus, kaubandus ja tööstus. Grupi ettevõtted on kuulunud kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli TOPi nimekirja. Mitmeid aastaid järjest on ettevõte seisnud „Äripäeva“ kinnisvarafirmade TOPi eesotsas.