Uudised

Hoiu-laenuühistu muutub väärt alternatiiviks pensionifondile

24.04.2017

ERE Grupi spetsialistide arvates võib plaanitud pensionireform, mille tulemusel pensioni esimest sammast hakatakse arvestama tööstaaži, mitte aga sissetuleku alusel, nagu seda tehakse praegu, põhjustada töötajate palkade külmutamist erasektoris ning võib tulevikus mõjutada negatiivselt nende pensionide suurust.

ERE Grupi juhatuse esimehe Maksim Sorokini sõnul paneb pensionikindlustuse esimese samba sidumine töötaja tööstaaži suurusega sisuliselt mõtlema töötajate palkade tõstmise otstarbekohasusele. Kui varem põhjustas töötasu tõstmine sotsiaalmaksu väljamaksete suurendamise ehk mõjutas otse pensioni põhiosa suurust tulevikus, siis uus pensionisüsteem sunnib inimesi otsima uusi võimalusi muretu vanaduspõlve kindlustamiseks. Sellises olukorras on mõtet kaaluda alternatiivseid pensioniks säästmise võimalusi, sest pensionifondide tulususe protsendid jäävad samuti üsna madalaks

„Üheks selliseks võimaluseks on tänapäeval populaarsust koguvad investeerimised hoiu-laenu ühistutesse (HLÜ). Peamine põhjus on selles, et nende tulusus on klassikaliste pensionifondide näitajatest kõrgem,“ ütles Maksim Sorokin.

Tema sõnul on iga hoiustaja peamiseks eesmärgiks saavutada oma investeeringute suurim tõhusus. Kasulikum on investeerida mitte osa palgast vaid dividendid, sest need ei ole maksustatavad sotsiaalmaksuga. Ka tavatöötaja võib olla dividendide saaja. Selleks võib firmaomanik anda töötaja käsutusse osa ettevõtte aktsiatest või osakutest palga tõstmise asemel ning maksta talle igal aastal dividende, mida töötaja omakorda võib investeerida kõige kasumlikumatesse finantsvahenditesse.

„Saades dividende, mida ei maksustata sotsiaalmaksuga, saab töötaja kasutada neid vahendeid säästmiseks. Selline olukord on soodne nii tööandjale, kes saab lojaalse töötaja, kui ka töötajale endale, kes tagab oma vanaduses parema finantsolukorra,“ on Sorokin veendunud.

ERE Grupi juhi sõnul hakkab riskitase investeeringutel HLÜsse tulevikus alanema. Seoses aktiivsuse kasvuga antud finantsturu sektoris, tegime veebruari alguses ettepanekud selle valdkonna läbipaistvuse suurendamiseks ja hoiustajatele täiendavate garantiide pakkumiseks. Kõne all on hoiu-laenuühistute põhikapitali minimaalse mahu suurendamine ning samuti nõuete karmistamine selliste ühistute liikmete arvu suhtes,“ lausus Sorokin.

ERE Grupp on 2005. aastal asutatud ettevõtete grupp, mis tegeleb finantsteenuste ja laenude pakkumise, äriprojektide rahastamise ja kinnisvara investeeringutega. Ettevõtete grupi finantstegevuse valdkonnaks on traditsioonilised ettevõtlusalad – kinnisvara, ehitus, kaubandus ja tööstus.