Uudised

Maksim Sorokin: uus ehitusseadus võib lihtsustada tavaelanike elu

16.06.2014

Riigikogu majanduskomisjon alustas tööd uue ehitusseaduse eelnõu kallal, mis peab asendama juba osaliselt aktuaalsuse kaotanud eksisteerinud dokumendi. 9. juunil toimus uue seaduseelnõu avalik arutlus, milles osalesid peale saadikute ja ametnike ka ehitussektori ettevõtete ja kinnisvarafirmade esindajad. Sellel kohtumisel osalenud Estonian Real Estate juhatuse liikme Maksim Sorokini sõnul võib uus seaduseelnõu teha kergemaks ka tavaelanike elu. „Viimase 12 aasta jooksul, kui kehtib praegune ehitusseadus, on mitmed inimesed remonti alustades puutunud kokku ehitustööde läbiviimise lubade saamise probleemidega. Sellise loa saamiseks oli vaja koguda allkirju enamuselt korteriomanikelt. Aga kuna sagedasti kortereid antakse üürile või nende omanikud on läinud välismaale, muutus seaduse kohaselt vajalik allkirjade kogumise protsess praktiliselt mitteteostatavaks ülesandeks. Nüüd on lootus, et uus ehitusseaduse eelnõu ei sisalda sarnast nõuet,“ ütleb Maksim Sorokin. Ettevõte Estonian Real Estate (ERE) pööras avalikkuse tähelepanu probleemile juba aasta alguses, kui pöördus Riigikokku avaliku kirjaga, milles tegi ettepaneku ümber vaadata kehtiv paragrahv 16. Parlament võttis selle arvamuse uue seaduseelnõu väljatöötamise ajal teadmiseks ning kutsus ERE’t 9. mail ettevalmistatava eelnõu avalikule arutlusele. „Meil on alati hea meel teha koostööd seadusandliku võimu esindajatega, sest seda tööd tehakse eelkõige paljude remonditööde kooskõlastamise probleemiga kokku puutunud tavainimeste heaks,“ ütles ERE juhatuse liige Maksim Sorokin. Hetkel kehtiv ehitusseaduse redaktsioon näeb ette üsna keerulist ehitustööde ja ruumide kasutamise loa saamise protseduuri. Maksim Sorokini sõnul, viib selliste nõuete järgimine sageli aja ja raha kaotusele. Seaduse tänane redaktsioon lubab tõlgendada seda mitmel erineval viisil. Muuhulgas saab praegu kehtiva ehitusseaduse paragrahvi 16 tõlgendada niiviisi, et korteriomanike enamuse allkirju on vaja koguda ka juhul, kui inimene nt soovib ümber paigaldada kraanikaussi vannitoa ühest nurgast teise. Ettevõte Estonian Real Estate asutati 2005. aastal. Alguses tegeles see kinnisvara vahendusega, aga 2010. aastast on ERE ettevõtete grupi, millesse kuulub ka Fond Control OÜ, peamiseks tegevussuunaks kinnisvaraarendus. Fond Control tunnustanud mitu aastat järjest kõige edukamaks kinnisvarabürooks Eestis ajalehe Äripäev reitingu järgi.